Bán duyên!


alt


 

 

Đem duyên đi bán cửa đình

"Trúc xinh cứ đứng một mình lẳng lơ"*

Cầu trời đừng đổ cơn mưa

Ướt duyên tội nghiệp người chưa có chồng

Yêu nhau yêu mặn yêu nồng

Lờ đờ trong đục cho lòng tương tư

Lá trầu xanh bạc đừng như

Vôi kia đá nấu chưa nhừ tiếng yêu

Cầu cho người đẹp tình đầu

Duyên mình người đã giẫm nhàu chữ duyên

Người xa chi phụ lời nguyền

Bán duyên chẳng được con thuyền về không.

                                             15/1/2006

* Trích bài "Về quê"- Đồng Đức Bốnalt

alt

alt