Những khoảnh khắc đáng nhớ

By Hà Hằng

Những khoảnh khắc đáng nhớ!

           Như Quỳnh Lưu Trinh Nguyễn Hạnh Cao Ngọc Nguyễn Hà Hằng Hà

Tuổi 20 của mỗi người chỉ một dẫu cố níu kéo bao nhiêu cũng có lúc chúng ta phải nói lời tạm biệt. Tiếc lắm chứ. Nhưng giá có thêm một lần tuổi 20 thì tôi vẫn cứ là tôi ngày hiện tại. Vẫn yêu đời tha thiết và cố gắng hết mình để sống làm việc để yêu và được yêu..

More...